Zona Economică Liberă

UNGHENI - BUSINESS

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

Facilități Vamale

1. Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal este asigurat de către serviciul vamal a cărui activitate este coordonată  sub  aspect  organizatoric  cu Administraţia zonei libere.

2. Pe teritoriul zonelor libere se stabileşte regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu.

3. Introducerea mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea care nu va depăşi 500 de Euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale. 

4. Livrările de mărfuri (servicii) în zonele libere de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate exportului, iar livrarea mărfurilor (serviciilor) din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sînt asimilate importului şi se reglementează în conformitate cu legislaţia.

5. Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă pînă la momentul traversării hotarelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale.

6. Impozitarea la cota zero T V A a mărfurilor, serviciilor livrate la import şi export.

7. Scutire de plata taxelor vamale la import, se achită doar procedurile vamale.

8. Scutire de plata taxelor vamale la export în CSI.

9. Scutirea de taxa vamală la export pentru unile categorii de mărfuri în UE.

Scutiri Fiscale

Rezidentii ZEL "Ungheni-Business" au urmatoarele prioritati fata de alti agenti economici din Republica Moldova:
1. Impozitul pe venit al rezidenţilor obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se percepe în proporţie de50% din cota stabilită în Republica Moldova.
2. Impozitul pe venit de la activitatea rezidenţilor în zona economică liberă, cu excepţia celei stabilite în pct. 1, se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în Republica Moldova.
3. Rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderii lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurei zonei economice libere un capital cu cel puţin 1 milion de dolari SUA  sînt scutiţi de plata impozitului pe veniul de la exportul mărfurilor (serviciilor)originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii.
4. Rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderii lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurei zonei economice libere un capital cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA  sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor)originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii.
5. Garanţii de stat 10 ani.
6. Pentru investiţii în zona econiomică liberă de cel puţin 200 mil.USD – Garanţii de stat pentru o perioadă de 20 de ani.


Privilegii

In sediul administratiei  ZEL "Ungheni-Business" sunt reprezentanţele următoarelor instituţii:
- Serviciul vamal
- Serviciul pază şi protecţie de stat
- Companie de asigurare
- Broker Vamal

Taxe Zonale

Taxe generale:

  • - Taxa pentru participare la concurs 400 Euro
  • - Taxa de Înregistrare în calitate de rezident 600 Euro
  • - Taxa de acordare a autorizatiei pentru desfasurarea genului de activitate 1000 Euro

Taxa din volumul vânzărilor nete:

  • - Activitatea de producere 0,5%-1%
  • - Sortare, marcarea, ambalare şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova pînă la 2%
  • - Activitate Comercială externă pînă la 2%
  • - Alte genuri de activitate pînă la 2%

Taxa din arenda/locațiunea terenurilor/loturilor de pămînt (1m2 /an): 0,5-1,5 EUR

Taxe pentru eliberarea permiselor de trecere pe teritoriul zonei libere: 

Tipul permisului de acces Perioada Costul permisului
1. Persoane Permanent 12 luni 10 EUR
  Temporar 6 luni 5,5 EUR
3 luni 3,5 EUR
1 lună 1,5 EUR
O zi 0,1 EUR
De o singură intrare O intrare 0 EUR
 
2. Autoturisme Permanent 12 luni 40 EUR
  Temporar 6 luni 22 EUR
3 luni 14 EUR
1 lună 6 EUR
De o singură intrare O intrare 0,2 EUR
 
3.Autocamioane Permanent 12 luni 80 EUR
  Temporar 6 luni 44 EUR
3 luni 28 EUR
1 lună 12 EUR
De o singură intrare O intrare 0,4 EUR
 
4. Vagon De o singură intrare O intrare 5 EUR
 
cci
mec
invest
cru