• Regim Vamal

  Pe teritoriul zonelor libere regimul vamal este asigurat de către Serviciul Vamal a cărui activitate este coordonată sub aspect organizatoric cu Administraţia zonei libere.
  Conform prevederilor legale, pe teritoriul zonelor libere se stabileşte regimul de declarare obligatorie în vamă a mărfurilor (serviciilor) introduse pe şi scoase de pe acest teritoriu.

  Se consideră originare din zona liberă mărfurile, produse integral sau prelucrate integral în această zonă, dacă:
  • intervine schimbarea poziţiei mărfii (a codului de clasificare a mărfii) în nomenclatorul mărfurilor la nivelul unuia din primele patru semne;
  • costul mărfurilor declarate ce se exportă depăşeşte costul mărfurilor introduse în zona liberă din cauza creşterii cu peste 35 la sută a ponderii cheltuielilor proprii.
  Asupra mărfurilor (serviciilor) care n-au fost prelucrate suficient în zona liberă, la scoaterea lor din zonă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se extind prevederile legislaţiei vamale, în partea ce se referă la conţinutul componenţei importului.


  Facilități Vamale

  • Scutirea de la plata taxelor vamale a mărfurilor/serviciior la import și export.
  • Introducerea mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea care nu va depăşi 500 de Euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.
  • Mărfurile (serviciile) aflate în zona liberă pînă la momentul traversării hotarelor ei au regim de circulaţie liberă şi se transmit de la un rezident la altul fără perfectarea declaraţiei vamale
 • Facilități Fiscale

  Rezidentii ZEL "Ungheni-Business" au urmatoarele prioritati fata de alti agenti economici din Republica Moldova:
  1. Impozitul pe venit al rezidenţilor obţinut de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova se percepe în proporţie de 50% din cota stabilită în Republica Moldova.
  2. Impozitul pe venit de la activitatea rezidenţilor în zona economică liberă, cu excepţia celei stabilite în pct. 1, se percepe în proporţie de 75% din cota stabilită în Republica Moldova.
  3. Rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderii lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurei zonei economice libere un capital cu cel puţin 1 milion de dolari SUA sînt scutiţi de plata impozitului pe veniul de la exportul mărfurilor (serviciilor)originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 3 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii.
  4. Rezidenţii care au investit în fondurile fixe ale întreprinderii lor şi/sau în dezvoltarea infrastructurei zonei economice libere un capital cu cel puţin 5 milioane de dolari SUA sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor)originare din zona economică liberă în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani, începînd cu trimestrul imediat următor trimestrului în care a fost atins volumul indicat de investiţii.
  5. Garanţii de stat 10 ani.
  6. Pentru investiţii în zona econiomică liberă de cel puţin 200 mil.USD – Garanţii de stat pentru o perioadă de 20 de ani.
  7. T.V.A. nu se aplică mărfurilor (serviciilor) livrate în interiorul zonelor libere.
  8. Cota zero a T.V.A. pentru mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate din zona liberă în afara Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate în zona liberă din restul teritoriului Republicii Moldova, mărfurile (serviciile) livrate de către rezidenţii diferitor zone libere din Republica Moldova unul altuia.
  9. Scutire de plata accizelor pentru mărfurile introduse în zona liberă din afara Republicii Moldova, din alte zone libere, din restul teritoriului Republicii Moldova, precum şi mărfurile originare din această zonă şi exportate în afara Republicii Moldova.
  10. Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri efectuate în interiorul zonei libere şi livrările de mărfuri dintr-o zonă liberă în alta.