• Cum sa devii rezident ?

  Administraţia Zonei Economice Libere „Ungheni-Business” anunţă organizarea concursului de selectare a rezidenţilor zonei libere. Participant la concurs poate fi orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform legii în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător în Republica Moldova, orice instituţie de învăţămînt, centru ştiinţific de cercetare şi transfer tehnologic, alte entităţi care contribuie la sporirea calităţii forţei de muncă a rezidenţilor.

  Concursurile de selectare a rezidenţilor se vor desfăşura lunar, la ora 11.00, în fiecare zi de joi, în incinta Administraţiei, pe adresa: mun.Ungheni, str.I.Creangă, 4.

  Taxa de participare la concurs, care constituie 400 Euro, se depune pe contul bancar al Administraţiei, deschis la „Mobiasbanca - OTP Group” SA, c/b MOBBMD22, IBAN MD67MO2224ASV40285447100. Propunerile de concurs se prezintă la sediul Administraţiei, nu mai tîrziu de ora 15.00 a zilei premergătoare concursului.


  Documente necesare pentru prezentare comisiei de concurs
  - Cererea, adresată Administratorului Principal privind admiterea la concursul de selectare.
  - Copia certificatului despre înregistrarea în calitate de subiect al activităţii antreprenoriale din Republica Moldova, eliberat de către Agenția Servicii Publice..
  - Copia documentului de achitare privind plata taxei de participare la concurs.
  - Proiectul investiţional sau planul business pentru 2-3 ani de activitate, în care s-a ţinut cont de activitatea în condiţiile zonei.
  - Numele şi prenumele persoanelor autorizate să acţioneze în numele participanţilor la concurs şi să semneze documentele participanţilor la concurs şi să semneze documentele juridice.
  - Scurtă informaţie despre participant.
  - Copia bilanţului contabil pentru ultimul an de activitate.


  Descărcaţi cerere

  Notă: În cazul în care, candidatul înscris la concurs nu este selectat în calitate de învingător, taxa de participare la concurs nu se restituie.
 • Genuri de activitate permise

  În zona liberă pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

  a) producţia industrială a mărfurilor de export, cu excepţia alcoolului etilic (alcoolului etilic rafinat, alcoolului etilic cu tăria mai mare de 80% vol, alcoolului etilic cu tăria mai mică de 80% vol, alcoolului tehnic, alcoolului denaturat, distilatelor de vin crude şi învechite, altor derivaţi din alcool etilic) şi a producţiei alcoolice;

  b) sortarea, ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova;

  b1) activitate comercială externă

  c) alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc., necesare desfăşurării activităţilor indicate la lit. a) şi b).

  Pe teritoriul zonelor economice libere se interzice:
   importul tutunului şi a produselor din tutun;
   producerea produselor din tutun;
   producerea, transportarea şi păstrarea armamentului;
   alte activităţi interzise de legislaţia RM.

 • Taxe Zonale

  -

  Taxe generale:

  - Taxa pentru participare la concurs 400 Euro
  - Taxa de Înregistrare în calitate de rezident 600 Euro
  - Taxa de acordare a autorizatiei pentru desfasurarea genului de activitate 1000 Euro

  Taxa din volumul vânzărilor nete:

  - Activitatea de producere 0,5%-1%
  - Sortare, marcarea, ambalare şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al Republicii Moldova pînă la 2%
  - Activitate Comercială externă pînă la 2%
  - Alte genuri de activitate pînă la 2%

  Taxa din arenda/locațiunea terenurilor/loturilor de pămînt (1m2 /an): 0,5-1,5 EUR

  Taxe pentru eliberarea permiselor de trecere pe teritoriul zonei libere:

  Tipul permisului de acces Perioada Costul permisului
  1. Persoane Permanent 12 luni 10 EUR
    Temporar 6 luni 5,5 EUR
  3 luni 3,5 EUR
  1 lună 1,5 EUR
  O zi 0,1 EUR
  De o singură intrare O intrare 0 EUR
   
  2. Autoturisme Permanent 12 luni 40 EUR
    Temporar 6 luni 22 EUR
  3 luni 14 EUR
  1 lună 6 EUR
  De o singură intrare O intrare 0,2 EUR
   
  3.Autocamioane Permanent 12 luni 80 EUR
    Temporar 6 luni 44 EUR
  3 luni 28 EUR
  1 lună 12 EUR
  De o singură intrare O intrare 0,4 EUR
   
  4. Vagon De o singură intrare O intrare 5 EUR