Raport privind activitatea ZEL-urilor din Republica Moldova pentru anul 2019.

Conform raportului Ministerului Economiei și Infrastructurii privind activitatea Zonelor Economice Libere din Republica Moldova pentru anul 2019, Zonei Economice Libere „Ungheni-Business” îi revine, aproape la toate capitolele, locul doi din cele 7 ZEL-uri din țară. Astfel la finele anului 2019 în ZEL „Ungheni-Business”, numărul angajaților rezidenților constituia 2930 persoane, atingînd o creștere de 16,1% față de anul precedent. Valoarea totală a investițiilor realizate în cadrul ZEL-urilor pe parcursul întregii activități până la data de 31 decembrie 2019, a constituit 432,7 milioane de dolari, sporind în anul 2019 cu 9,0% sau cu 35,8 milioane dolari. În ZEL „Ungheni-Business” valoarea totală a investițiilor este de 83,6 milioane de dolari SUA. Valoarea totală a venitului din vânzări externe, în anul 2019, s-a majorat cu 17,9% în comparație cu anul precedent și a constituit 208,6 milioane lei. Referitor la activitatea de producere, în anul 2019, valoarea totală a mărfurilor produse şi serviciilor prestate în Zonele libere a constituit circa 11735,2 milioane lei, în care ponderea producției industriale a constituit 93,5%.

Este de menționat, că ZEL „Ungheni-Business” este amplasată în 12 subzone, dintre care 8 au fost create în anul 2018: câte 2 subzone la Ungheni, Nisporeni și Soroca, câte 1 subzonă – la Călărași și Hîncești.

Raportul integral îl puteți găsi AICI.