Administraţia ZEL ”Ungheni-Business”, denumită în continuare Administraţie, este un organ de stat fondată de Guvernul RM, cu statut de persoană juridică care îşi desfăşoară activitatea pe principii de autofinanţare. Administraţia este condusă de un Administrator principal, desemnat în funcţie, prin concurs, prin ordinul ministrului economiei și infrastructurii. Administratorul principal elaborează planurile şi programele dezvoltării de perspectivă ale zonei libere şi le aprobă, după coordonarea aspectelor lor sociale, ecologice şi cele vizînd extinderea infrastructurii zonei libere cu autorităţile administraţiei publice locale, Ministerul Economiei şi după caz cu rezidenţii. Administratorul reprezintă Administraţia în organele de stat şi de conducere a ţării, la întruniri, expoziţii, seminare, forumuri internaţionale, precum şi semnează contracte fără procură. Administrator principal al ZEL ”Ungheni-Business” este desemnată Doamna Iepuraş Natalia.
Obiectivele strategice ale Administraţiei sunt:
a) atragerea investiţiilor autohtone şi străine;
b) implementarea tehnicii şi tehnologiilor moderne;
c) dezvoltarea producţiei orientate spre export;
d) aplicarea experienţei avansate din domeniul producţiei şi a managementului;
e) crearea locurilor de muncă.

administratia